AST 1200 Açılı Şerit Testere

AÇILI ŞERİT TESTERE

• Açılı kesme pozisyonu servo-motor ile ayarlanır (pozisyona getirilir).
• Malzemeye göre kesme hızı ilerlemesi ayarlanabilinir.
• Kesme hızı = şerit hızı
• Kesme ilerlemesi = şerit testeresinin dikey hareketi.